Báo cáo thường niêm Bảo hiểm quân đội MIC

Date
Category
Catalogue, Profile
Tags
Báo cáo thường niên, Bảo hiểm quân đội, Graphic design, iBrand Creative Agency, Manual Report, MIC, Sáng tạo quảng cáo
About This Project

Thiết kế Báo cáo thường niêm Bảo hiểm quân đội MIC

iBrand Creative Agency thiết kế với phong cách hiện đại, lấy ý tưởng tạo ấn tượng mạnh từ các đường chéo từ logo MIC.