Chụp ảnh Đại Học Y Tế Cộng Đồng

Category
Chụp ảnh sản phẩm
Tags
Chụp ảnh không gian trường học, Chụp ảnh sản phẩm, iBrand Creative Agency, Photography, Sáng tạo quảng cáo, Đại Học Y tế cộng đồng
About This Project

Chụp ảnh Đại Học Y Tế Cộng Đồng

Chụp ảnh không gian toàn bộ khung cảnh từng tòa nhà chức năng và flycam toàn cảnh trường Đại Học Y Tế Cộng Đồng