Nhận diện thương hiệu Ecorio

Category
Logo, Branding
Tags
Bất động sản, Brand identity, Graphic design, iBrand Creative Agency, Logo design, Nhận diện thương hiệu, Sáng tạo quảng cáo, Thiết kế logo, Thiết kế logo bất động sản, Thiết kế đồ họa
About This Project

Thiết kế Nhận diện thương hiệu Ecorio Land

Với thông điệp ý tưởng nơi hội tụ của tinh hoa, hội tụ những anh tài, những con người kiệt suất được thể hiện qua những cánh hoa lan tỏa hương thơm cũng như những chiếc buồm đang hội tụ tại nơi Ecorio luôn tỏa sáng.