Nhận diện thương hiệu chuyển phát nhanh Hợp Nhất

Category
Catalogue, Profile, Logo, Branding
Tags
Brand design, Brand identity, Branding, Chuyển phát nhanh Hợp Nhất, HNC Express, Logo design, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế logo, Thiết kế website, Web design
About This Project

Thiết kế nhận diện thương hiệu chuyển phát nhanh Hợp Nhất (HNC Express)

iBrand Creative tư vấn thiết kế những công việc sau:
– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
– Thiết kế catalogue sản phẩm Hợp Nhất
– Thiết kế poster chuyển phát nhanh Hợp Nhất
– Thiết kế bảng giá chuyển phát nhanh Hợp Nhất
– Thiết kế website chuyển phát nhanh Hợp Nhất
– Chụp ảnh nhân viên chuyển phát nhanh Hợp Nhất

….