Nhận diện thương hiệu MTS

Category
Logo, Branding
Tags
Brand identity, Graphic design, iBrand Creative Agency, Logo design, Nhận diện thương hiệu, Sáng tạo quảng cáo, Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa
About This Project

Thiết kế Nhận diện thương hiệu MTS

iBrand Creative Agency thiết kế logo / nhận diện thương hiệu MTS thể hiện rõ nét đặc trưng đậm chất khỏe khoắn, mạnh mẽ ngành công nghiệp máy móc và vận tải.