Thiết kế bao bì Nhiệt miệng PV

Category
Bao bì, nhãn mác, Dược Phẩm
Tags
Dược phúc vinh, Graphic design, iBrand Creative Agency, Nhiệt Miệng PV, Packaging design, Phuc Vinh Pharma, Sáng tạo quảng cáo, Thiết kế bao bì, Thiết kế hộp thuốc, Thực phẩm chức năng
About This Project

Thiết kế bao bì Nhiệt miệng PV

Dược phẩm Phúc Vinh cung cấp thực phẩm chức năng Nhiệt Miệng PV: chống tiêu sưng, viêm loét miệng lưỡi, sưng lợi, đau nhức răng