Thiết kế logo Dược Thảo Hoa Kỳ

Category
Dược Phẩm, Logo, Branding
Tags
Brand identity, Dược phẩm, Graphic design, Hoa Ky Herbal, iBrand Creative Agency, Logo design, Nhận diện thương hiệu, Sáng tạo quảng cáo, Thiết kế đồ họa
About This Project

Thiết kế logo Dược Thảo Hoa Kỳ

iBrand Creative Agency thiết kế logo Dược Thảo Hoa Kỳ thể hiện rõ nét 3 triết lý thương hiệu bằng hình tượng 3 chiếc lá: Thiên nhiên (thảo dược), Sức khỏe, Cộng đồng.