Thiết kế logo Khanh An Corp

Category
Logo, Branding
Tags
Brand identity, Graphic design, iBrand Creative Agency, Logo design, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế logo, Thiết kế đồ họa
About This Project

Thiết kế logo Khanh An Corp

Với ý tưởng con người là trung tâm, được bao bọc bởi thiên nhiên trong tổng hòa hình tròn thể hiện sự hòa quyện cùng thiên nhiên nhằm thúc đẩy và đem lại sự hưng thịnh, phát triển cho doanh nghiệp