VP Bank vay vốn lưu động trả góp

Category
Chiến dịch quảng cáo, Ngân hàng, Poster, Flyer, Brochure
Tags
Bank, Chiến dịch marketing, Chiến dịch truyền thông, Graphic design, iBrand Creative Agency, Ngân hàng, Sáng tạo quảng cáo, Thiết kế brochure, Thiết kế đồ họa, Vay vốn kinh doanh, Vay vốn lưu động, VP Bank
About This Project

VP Bank vay vốn lưu động trả góp

VP Bank triển khai chương trình “Cho vay hộ kinh doanh bổ sung vốn lưu động trả góp” hỗ trợ vay vốn dành cho khách hàng cá nhân kinh doanh bán lẻ nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh phát triển.