Thông Tin Dự Án

Khách hàng: MC Thảo Vân

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Chụp ảnh quảng cáo MC Thảo Vân

iBrand Creative chụp ảnh quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng tăng trưởng chiều cao Begrow – Hưng Việt Pharma
Người mẫu: 2 mẹ con MC Thảo Vân