Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Indochina Junk

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế hồ sơ công ty


Hồ sơ công ty Indochina Junk

Indochina Junk là công ty lữ hành chuyên nghiệp, với sản phẩm là các tour du lịch Hạ Long giá tốt đến hạng sang trên những du thuyền 5 sao. iBrand Creative thực hiện chụp ảnh du thuyền và thiết kế hồ sơ năng lực công ty.