Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực:

Công việc:


Hộp thuốc THYMOSUN

iBrand Creative Agency thiết kế bao bì dược phẩm / thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thymosun

  • Giúp bổ phế, giảm ho trong các trường hợp: ho gió, ho khan, ho do thay đổi thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, ho do lạnh, viêm họng.