Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Chuyển phát nhanh Hợp Nhất

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Nhận diện thương hiệu chuyển phát nhanh Hợp Nhất

iBrand Creative tư vấn thiết kế những công việc sau:
– Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
– Thiết kế catalogue sản phẩm Hợp Nhất
– Thiết kế poster chuyển phát nhanh Hợp Nhất
– Thiết kế bảng giá chuyển phát nhanh Hợp Nhất
– Thiết kế website chuyển phát nhanh Hợp Nhất
– Chụp ảnh nhân viên chuyển phát nhanh Hợp Nhất