Thông Tin Dự Án

Khách hàng: MON BAY

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Nhận diện thương hiệu


Nhận diện thương hiệu MON BAY

iBrand Creative thực hiện thiết kế nhận diện thương hiệu cho dự án bất động sản MON BAY của HD Mon Holding mang phong cách sang trọng, cao cấp.

Nhận diện thương hiệu MON BAY được định hình chi tiết, sát sao cho từng khu vực trong dự án Mon Bay như khu Diamond, Saphire, Ruby, Opal, Royal để mang lại sự thống nhất toàn diện