Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Seabank

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


SeABank – Cho vay nhập khẩu lãi suất 5%

Thiết kế chiến dịch quảng cáo ngân hàng SeABank tài trợ các doanh nghiệp nhập khẩu vay vốn với lãi suất tối thiểu chỉ 5%/năm cho toàn bộ khoản vay