Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế bao bì chỉ nha khoa

Với chỉ nha khoa Kobee Japan bạn không còn phải lo lắng những cặn vướng vào răng khi ăn uống. Dùng tiện lợi, màu sắc thiết kế bao bì đẹp