Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Vant

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế bao bì chocolate


Thiết kế bao bì Chocolate Vant

Vant Chocolate hướng tới thị trường xuất khẩu, bán chính cho khách du lịch quốc tế. Do vậy, iBrand Creative Thiết kế bao bì chocolate với ý tưởng chủ đạo là hình vẽ chùa một cột – một nét văn hoá đặc trưng của người Hà Nội, người Việt Nam.