Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế bao bì Nhiệt miệng PV

Dược phẩm Phúc Vinh cung cấp thực phẩm chức năng Nhiệt Miệng PV: chống tiêu sưng, viêm loét miệng lưỡi, sưng lợi, đau nhức răng