Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế bao bì thức ăn chăn nuôi ZMB

Dịch vụ cung ứng thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, vịt, ngan….ngày càng cần thiết để năng suất chăn nuôi đạt hiệu quả cao đem lại kinh tế cao.