Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Antraki Tea

Khu vực: Hà Nội

Công việc: Thiết kế bao bì, logo


Thiết kế bao bì trà dưỡng nhan Antraki

iBrand Creative xây dựng lên ý tưởng từ concept chụp ảnh sản phẩm trà thảo mộc dưỡng nhan tới logo Antraki rồi đi vào thiết kế bao bì trà dưỡng nhan đa dạng chủng loại, nhiều hương vị. Mỗi loại trà sẽ có tác dụng dưỡng nhan khác nhau, phục vụ chủ yếu đối tượng người làm văn phòng.