Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế bao bì Vitamin 3B PV

Dược phẩm Phúc Vinh ra sản phẩm thực phẩm chức năng Vitamin 3B cung cấp đầy đủ dưỡng chất vitamin cần thiết phục vụ hoạt động hàng ngày của con người