Thông Tin Dự Án

Khách hàng: NTC

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế Lịch độc quyền NTC

iBrand Creative thiết kế lịch độc quyền NTC với ý tưởng thể hiện biểu tượng các ngành nghề dịch vụ công nghệ thông tin với kiểu cách hiện đại màu sắc đặc trưng nhận diện thương hiệu