Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Viettel

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế Lịch độc quyền Viettel

iBrand Creative thiết kế lịch độc quyền Viettel hướng tới sự sáng tạo không ngừng của con người. Sử dụng hình tượng trẻ em thể hiện sự ươm mầm cho thế hệ tương lai đầy sáng tạo và hoài bão với thông điệp “Sống sáng tạo”.