Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Babuki Consulting Firm

Khu vực: Vietnam

Công việc: Thiết kế logo Babuki


Thiết kế logo Babuki Consulting Firm

iBrand Creative Agency triển khai thiết kế logo Babuki với ý tưởng ẩn dụng chữ B tên thương hiệu tạo thành biểu tượng năng động, luôn hướng tới về phía trước thể hiện tư tưởng thương hiệu luôn dẫn đầu, Babuki hướng tới đem lại giải pháp tư vấn tốt nhất cho doanh nghiệp.

Màu sắc nổi bật, đa dạng thể hiện sự năng động, thích ứng linh hoạt trong mọi vấn đề

Babuki được ấp ủ và ra đời trong bối cảnh cơ hội và môi trường kinh doanh tại Việt Nam cải thiện rõ rệt, các doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc và sinh lời cao, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức từ thực tế rất ít doanh nghiệp quan tâm xây dựng chiến lược, cấu trúc và quy trình hoạt động để đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Babuki, với ý nghĩa hàm chứa trong tên gọi: chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, giải pháp từ các chuyên gia hàng đầu và mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp đa ngành nghề và lĩnh vực nhằm đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp, từ công việc mang tính chất khai lối, thiết lập như khảo sát và nghiên cứu thị trường đến những giải pháp mang tính chất then chốt, sống còn đến sự phát triển như tư vấn chiến lược phát triển toàn diện doanh nghiệp hoặc tư vấn gọi vốn đầu tư … Babuki đặt sự chuyên nghiệp, kết quả rõ rệt mang lại và hiệu quả trong các công việc tư vấn là kim chỉ nam cho sứ mệnh đồng hành với sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp của mình.

Tìm hiểu thêm về Babuki https://babuki.vn/