Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế logo Dược Thảo Hoa Kỳ

iBrand Creative Agency thiết kế logo Dược Thảo Hoa Kỳ thể hiện rõ nét 3 triết lý thương hiệu bằng hình tượng 3 chiếc lá: Thiên nhiên (thảo dược), Sức khỏe, Cộng đồng.