Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Khanh An Corp

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế logo Khanh An Corp

Với ý tưởng con người là trung tâm, được bao bọc bởi thiên nhiên trong tổng hòa hình tròn thể hiện sự hòa quyện cùng thiên nhiên nhằm thúc đẩy và đem lại sự hưng thịnh, phát triển cho doanh nghiệp