Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Piano Sing

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế logo


Thiết kế logo Piano Sing

iBrand Creative thiết kế logo Piano Sing với Cphong cáách thiết kế hiện đại tên thương hiệu được tạo hình thành phím đàn Piano – đặc trưng ngành nghề dịch vụ sản phẩm của doanh nghiệp vừa dễ nhận biết tên thương hiệu Piano Sing