Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Javis Home

Khu vực: Hà Nội

Công việc: Thiết kế UI/UX App Smart Home


Thiết kế UI UX App Javis Smart Home

iBrand Creative Agency triển khai thiết kế UI/UX app cho Javis Smart Home trên thiết bị tablet điều khiển các thiết bị nhà thông minh javis.

Xem chi tiết tương tác app thực tế tại video