Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Viettel Cyber

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế Video giới thiệu sản phẩm


Thiết kế video Viettel Cyber AI

iBrand Creative Agency thực hiện chuỗi video giới thiệu sản phẩm Viettel Cyber đều sử dụng công nghệ AI như: AI Camera for building, AI Camera for Smart, AI Open Platform, Cyberbot, DATA MINING PLATFORM, Ecommerce, Voice AI, Callbot, Logistic, Bank…