Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Dược phẩm Bidiphar

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế website


Thiết kế website Calci Vita

Thiết kế website Calci Vita. Website quảng bá sản phẩm Calci Vita của Dược phẩm Bidiphar chuyên về xương chắc khỏe cho trẻ cao lớn, calci vita 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt khỏe mạnh vươn cao. Thiết kế UI/UX tối đa trải nghiệm thể hiện về màu sắc nhận diện sản phẩm, cũng như UX về mặt thông tin giúp người dùng tiếp cận tốt thông tin cần muốn.

Khám phám Website Calci Vita