Thông Tin Dự Án

Khách hàng: CVI Pharma

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế logo, thiết kế bao bì, thiết kế web


Thiết kế bao bì dược Heposal

Thiết kế bao bì dược Heposal – Duy trì sức khoẻ đường dài của Gan, giúp bảo vệ phục hồi Gan – Triết xuất chuẩn hoá Ưng Bất Bạc.