Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Happy Phar

Khu vực: Hà Nội

Công việc: Thiết kế bao bì dược phẩm


Thiết kế bao bì Phượng Mẫu Đan, Long Phụ Đan

Thiết kế bao bì dược phẩm Phượng Mẫu Đan, Thiết kế bao bì dược phẩm Long Phụ Đan với ý tưởng cặp đôi Rồng Phượng đang ôm bọc trứng thể hiện sự sinh sôi nảy nở.

Thiết kế bao bì dược phẩm Phượng Mẫu Đan

Thiết kế bao bì dược phẩm Long Phụ Đan.