Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế bao bì PV Gan

Dược phẩm Phúc Vinh ra sản phẩm thực phẩm chức năng PV Gan: Hỗ trợ giải độc gan, hạ men gan, hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng gan, phục hồi và bảo vẹ chức năng gan.