Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Vinfa Pharma

Khu vực: Việt Nam

Công việc: Thiết kế logo


Thiết kế logo Vinfa Pharma

iBrand Creative Agency thực hiện thiết kế logo dược phẩm vinfa (một thường hiệu về ngành dược của Vin Group), với ý tưởng giá trị cốt lõi: “Trái Tim – Tận Tâm, Bàn tay – Nâng đỡ, Hoà nhịp – Gắt kết, Đủ đầy – May mắn, Muôn Hoa – Rực rỡ” thể hiện tầm vóc cũng cái tâm thiện làm việc hướng về chăm sóc sức khoẻ của con người. Từ đó biểu tượng thiết kế logo vinfa mang hình tượng của trái tim của nhiệt huyết của sự hoà quyện gắn bó xoay vần tạo thành vòng tuần hoàn vô hạn.