Thông Tin Dự Án

Khách hàng: VP Bank

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


VP Bank vay vốn lưu động trả góp

VP Bank triển khai chương trình “Cho vay hộ kinh doanh bổ sung vốn lưu động trả góp” hỗ trợ vay vốn dành cho khách hàng cá nhân kinh doanh bán lẻ nhằm thúc đẩy môi trường kinh doanh phát triển.