Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Thái Dương Herbal

Khu vực: Hà Nội

Công việc: Thiết kế bao bì


Thiết kế bao bì tinh dầu Thái Dương Herbal

Thiết kế bao bì tinh dầu Thái Dương Herbal mỗi loại mùi hương khác nhau sẽ có đặc trưng nhận diện phân biệt bằng loại màu sắc đặc trưng theo mùi hướng đó giúp khách hàng dễ nhận biết cũng như thu hút màu sắc trên quầy kệ.