Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Vietcombank

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế profile Vietcombank

iBrand Creative Agency thực hiện thiết kế hồ sơ năng lực và chụp ảnh ban lãnh đạo cho Vietcombank Ba Đình. Vietcombank với kết quả kinh doanh ấn tượng trong những năm vừa qua (danh mục khách hàng tín dụng lớn trên 5.000 tỷ đồng, danh mục Khách hàng tiền gửi lớn trên 6.500 tỷ đồng), Vietcombank Ba Đình có nhiều kinh nghiệm và luôn sẵn sàng cung cấp toàn diện các gói sản phẩm- dịch vụ, các giải pháp tài chính tổng thể để phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.