Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Đại Học Y Tế Cộng Đồng

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Chụp ảnh Đại Học Y Tế Cộng Đồng

Chụp ảnh không gian toàn bộ khung cảnh từng tòa nhà chức năng và flycam toàn cảnh trường Đại Học Y Tế Cộng Đồng