Thông Tin Dự Án

Khách hàng:

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Chụp ảnh sản phẩm Sofa

Hình ảnh sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng vì thế chụp ảnh sản phẩm luôn luôn cần thiết để quảng cáo sản phẩm có hiệu quả tới người tiêu dùng.