Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Thép Việt Ý

Khu vực: Việt Nam

Công việc:


Thiết kế Lịch độc quyền Thép Việt Ý 2012

iBrand Creative thiết kế Lịch độc quyền Thép Việt Ý 2012 đắp xây tương lai thể hiện ý trí và sức mạnh cùng tầng lớp trí thức trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước đem đến cho các công trình, xây dựng nền kinh tế vững mạnh, là mắt xích tế bào của xã hội góp sức xây dựng đất nước đồng thời mang lại hạnh phúc cho những con người gặp khó khăn để có cuộc sống thêm sum vầy, ấm cúng và hạnh phúc