Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Thép Việt Ý

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế Lịch độc quyền Thép Việt Ý 2016

Với ý tưởng thiết kế “Kiến tạo nền tảng vững chắc – Ươm mầm tài năng tỏa sáng – Tạo dựng cầu nối vương xa – Xây dựng tương lai phồn thịnh” iBrand Creative Agency đã thực hiện bộ lịch độc quyền cho Công ty CP Thép Việt Ý