Thông Tin Dự Án

Khách hàng: Thép Việt Ý

Khu vực: Hà Nội

Công việc:


Thiết kế Lịch độc quyền Thép Việt Ý 2014

Với ý tưởng thiết kế có sự nền tảng, cốt lõi sẽ tạo dựng được sự thành công vững chắc về sau (Tinh túy, vươn xa, vững trãi, xây tổ ấm) được iBrand Creative Agency thể hiện cho Công ty CP Thép Việt Ý